Vad är fiber och varför ska vi ha fiber indraget i våra fastigheter?

Fibreoptic

2020 beräknas dagens telefontrådar tas ur bruk och den fasta telefonin försvinner. Du måste förlita dig på din mobila telefon, både vad gäller telefoni och ev. larm, som du kan behöva.

Skulle alla hushåll gå över till det mobila nätet, måste det byggas ut oerhört, vilket inte kommer att ske inom överskådlig tid. Framtiden, som det ser ut nu, är fiber/bredband.

Vi kommer att ombesörja nedläggning av slang och fiber till tomtgräns men i det fall fastighetsägaren vill ha fibern nedlagd ända till huset så fixar vi det men då ansvarar fastighetsägaren för skador i trädgården och eventuella skador på tidigare nedlagda ledningar i trädgården. I det fall fastighetsägaren vill lägga ledningen själv i trädgården så skall ett sista datum för nedgrävningen överenskommas med fiberföreningen.

Du kommer att få minst 100 Mbit/sek så att du ostört kan se på TV, telefonera och använda din dator oavsett hur många användare som finns i ditt område.

Du kan också få ett stort antal möjligheter via hemtjänsten när den har anpassat sig till digitala larm. Tänk vad bra om det går ett larm till hemtjänsten om du inte går ur sängen på morgonen, eller om du vill ha direktkontakt med din läkare. Fibern är också okänslig för åsknedslag vilket är en stor fördel.