Fiberföreningarna på landsbygden i Trollhättans kommun har ett samarbetsavtal med Trollhättan Energi för installation av fiber. För mer information och preliminär tidplan, gå in på Trollhättan Energis hemsida eller Facebooksida

Vid försäljning av fastighet, tänk på att flytta över ditt fiberavtal till nya ägaren så att du inte står kvar som ansvarig för betalning för anslutningen!

      
Internetanslutning


Telefoni


HD TV

megaphone
Trygghetslarm

Har du överlåtit din fastighet ber vi dig om hjälp med att informera den nya fastighetsägaren.


Fibernät


I Vittene är det 13 fastigheter, som ännu inte är anslutna, problemen är nu lösta och grävning är planerad att påbörjas i vecka 4.

 

/Styrelsen

 


 Protokoll från årsmöte 2018

Nedan hittar ni protkoll från senaste årsmöte samt årsredovisning för 2017.

Protokoll 2018

Årsredovisning 2017

 

/Styrelsen

 


 Detta presenterades vid Åsaka-Björke Fiberförening informationsträff, Åsaka kyrka den 29 jan.

Vi tackar återigen TEAB  för informationen om läget för fiberdragningen och Fredrik Gustafsson för informationen om vad som behöver göras i huset när fibern är inkopplad.

 

Nedan finns det material som presenterades för nedladdning.

Trollhättan energis presentation av läget januari 2018 finns här.

Fredriks presentation hittar du om du klickar här.

Ytterligare information hur man drar nätverkskabel i huset hittar du här.

 

/Styrelsen för Åsaka-Björke Fiber


Ersättning till markägare för intrång samt skördeskadeersättningen

Med den stora belastningen som TEAB har i samband med utbyggnaden av fiber på landsbygd så kommer TEAB att behöva mer tid än tre månader för att hinna betala ut intrång samt skördeskadeersättningen.

TEAB beklagar detta men kommer att göra det så fort det bara går.

Arbetet är påbörjat och de första har fått sina utbetalningar

Med vänlig hälsning
Trollhättan Energi


 Slang till er som vill gräva själva på tomten

Föreningen har slang som vi tillhandahåller till er som vill gräva själva på egen tomt.

Slang

 


Till berörda markägare

Åsaka Björke Fiberförening har uppdraget att upprätta markavtal mellan markägare och Trollhättans Energibolag, TEAB. Ett underlag för ledningsdragning av fibernätet har gjorts av TEAB, vilket finns tillgängligt här på hemsidan, där man tydligt kan se dragningen genom att förstora kartan.

Det är till stor hjälp för oss om du, som markägare, går in på vår hemsida och kontrollerar dragningen över din mark. När du kontrollerat dragningen önskar vi att du kontaktar någon av oss i styrelsen, genom mail eller telefonsamtal för att bekräfta om du accepterar förslaget eller om du vill göra ändringar. Viktigt att du i ditt svar också anger din fastighetsbeteckning.
Kontakta helst den person i styrelsen, som bor närmast dig.

Mer information och kontaktuppgifter finns i detta dokument

Tack på förhand!
Styrelsen för Åsaka-Björke Fiber Ekonomiska förening


Klart med anslutningsavtalen.

Anslutningsavtalen är nu påskrivna, föreningen har nu nästan 550 anslutna fastigheter. För nya tillkommande anslutningar hänvisar vi nu direkt till Trollhättan energi AB.

Kontaktuppgifter till TEAB: tel. 020-899000 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Arbetet med markavtalen fortsätter planenligt.

Hälsningar,
/Styrelsen