Fiberföreningarna på landsbygden i Trollhättans kommun har ett samarbetsavtal med Trollhättan Energi för installation av fiber. För mer information och preliminär tidplan, gå in på Trollhättan Energis hemsida eller Facebooksida

Vid försäljning av fastighet, tänk på att flytta över ditt fiberavtal till nya ägaren så att du inte står kvar som ansvarig för betalning för anslutningen!

      
Internetanslutning


Telefoni


HD TV

megaphone
Trygghetslarm

 

Föreningen har upphört.