Fiberföreningarna på landsbygden i Trollhättans kommun har ett samarbetsavtal med Trollhättan Energi för installation av fiber. För mer information och preliminär tidplan, gå in på Trollhättan Energis hemsida eller Facebooksida

Vid försäljning av fastighet, tänk på att flytta över ditt fiberavtal till nya ägaren så att du inte står kvar som ansvarig för betalning för anslutningen!

      
Internetanslutning


Telefoni


HD TV

megaphone
Trygghetslarm

Har du överlåtit din fastighet ber vi dig om hjälp med att informera den nya fastighetsägaren.


Årsmöte måndagen den 17 juni kl 19.00 i Åsaka-Björke Hembygdgård.

Arbetet med fiberinstallationen i Åsaka-Björke är nu slutfört, därmed kan föreningen påbörja sin avveckling.


Vi kommer att behöva genomföra två medlemsmöten ytterligare för att kunna avsluta föreningen. Det första är årets årsmöte.


Handlingar finns här på hemsidan och kommer också att presenteras på årsmötet.

 

Välkomna

Styrelsen för Åsaka-Björke Fiber Ekonomisk förening


 Protokoll från årsmöte 2018

Nedan hittar ni protkoll från senaste årsmöte samt årsredovisning för 2017.

Protokoll 2018

Årsredovisning 2017

 

/Styrelsen


Ersättning till markägare för intrång samt skördeskadeersättningen

Med den stora belastningen som TEAB har i samband med utbyggnaden av fiber på landsbygd så kommer TEAB att behöva mer tid än tre månader för att hinna betala ut intrång samt skördeskadeersättningen.

TEAB beklagar detta men kommer att göra det så fort det bara går.

Arbetet är påbörjat och de första har fått sina utbetalningar

Med vänlig hälsning
Trollhättan Energi